Tavoitteet moduuli 1

Yksilö

Opiskelija tulee tietoiseksi omista katsomisen tavoistaan ja kokeilee esityksen tarkastelua myös toisista näkökulmista. Opiskelija saa käsityksen esitysdramaturgisesta ajattelusta. Hän hahmottaa joitakin keskeisiä eroja draamalliseen logiikkaan ja fiktiiviseen maailmaan perustuvien esitysten ja esimerkiksi aiheen tai esitystilanteen varaan rakentuvien esitysten välillä. 

Opiskelija osaa rakentaa kohtausta improvisoimalla ja soveltaa improvisaatiota työtapana mihin tahansa näyttelijäntyöhön. Hän on oppinut tutkimaan itsestään ja muista ryhmän jäsenistä syntyviä impulsseja ja synnyttämään niiden pohjalta näyttelijäntaiteen kehollista, äänellistä ja tunnepohjaista materiaalia. Hän on harjaantunut tunnistamaan näyttämöllisiä ideoita, jotka syntyvät reagoinnin, tunteiden tunnistamisen ja liikkeen ja puheen avulla. Hän ymmärtää kohtauksen rakenteita. 

Tavoitteet

Yhteiskunta

Opiskelija osaa hahmottaa teatterin asettautumista osaksi yhteiskuntaa ja havainnoida sen historiallisia tyylilajimuutoksia aina antiikista nykypäivään. Opiskelija liittää itsensä uuteen ryhmään. Opiskelija osaa katsoa ja hahmottaa esityksen rakentumista eri osa-alueiden (kuten esiintyminen, tila, valo, ääni jne.) kautta ja hahmottaa dramaturgiaa näillä osa-alueilla ja niiden keskinäisissä suhteissa. Hän harjaantuu tarkastelemaan esitystä erilaisista näkökulmista.