Näyttelijäntyön perusopintojen linja

Opintotukioikeus: KYLLÄ

Hakuaika: 1.7.2021-.18.8.2021

Täydennyshaku joulukuu 2021 (0-3 soveltuvaa opiskelijaa)

Pääsyvaatimukset

- Hakija on täyttänyt ennen opintojen alkamista 16 vuotta

- Hakija on suorittanut oppivelvollisuutensa.

- Hakija on kykyjensä ja vuorovaikutuksellisten ominaisuuksiensa perusteella kykenevä sitoutumaan teatteriopintoihin ja soveltuva linjalle.

Näyttelijäntyön peruslinjalle otetaan 13-20 oppilasta. Peruslinjan jälkeen on mahdollista jatkaa Teatteriakatemian näyttelijäntyön jatkolinjalle lukuvuonna 2022-2023.

Teatteriakatemia käynnistää syyskuussa 2021 näyttelijäntyön perusopintojen linjan, joka valmentaa teatterialalle ja / tai teatterialan opintoihin.

Lukuvuoden aikana opetettavat aineet ovat näyttelijäntyön ydintä. Lisäksi linjalla opiskellaan klovneriaa, puhetekniikkaa, kameratyöskentelyä, improvisaatiota ja teatteritekniikkaa, sekä teatterin yleisopintoja, tuottamistyötä ja ohjaamista. Lukuvuoden aikana toteutetaan useita erilaisille kohdeyleisöille tarkoitettuja pienproduktioita, ns. "demoja" sekä ainakin yksi pidempi näytelmä. Tavoitteena on yhdeksän kuukauden mittaisella koulutuksella luoda opiskelijalle valmiudet kehittyä tulevana taiteilijana, valmistautua korkeakouluopintoihin, sekä saada valmiuksia työskennellä itseohjautuvana näyttelijänä erilaisissa teatteriprojekteissa ja taiteelliseen työryhmän jäsenenä sekä kotimaassa että ulkomailla. Modernin koulutuksen kärki on näyttelijäntyön ja esiintymisen mahdollisuuksissa tänä päivänä.


Opiskelu tapahtuu neljässä moduulissa. Niihin pääset tutustumaan kotisivujen kautta. Opiskelu on päätoimista ja siihen voi saada opintotukea Kelalta. Lähiopetusta kertyy noin 25 oppitunnin verran viikossa, lähiopetusmäärät vaihtelevat moduuleittain johtuen produktioiden ja esitysten aikataulutuksista. Yhteensä opintopisteitä on jaossa lukuvuoden ajalta 50. 

OPETTAJAT

Näyttelijäntyön linjan opettajat ovat koulutettuja ja kokeneita teatterialan ammattilaisia ja pedagogisesti sitoutuneita ohjaajia. Vastuuopettajina lukuvuonna 2021-2022 toimivat Matti Tolvanen ja Mia Kavasto. Vastuuopettajien lisäksi saamme vuoden aikana tavata arvokkaita vierailijoita ja verkostoitua keskeisten toimijoiden voimin teatterialalle. Mukaan on tulossa haastatteluun ja / tai coachaamaan esimerkiksi Janne Kataja, Kimmo Tähtivirta, Simo Routarinne, Satu Mikkelinen, Jane Kääriäinen, Mia Forss, Johanna Ruonala, Tuuli Mattila, Antti Silvennoinen, sekä eri roolituspalveluiden edustajia.