Näyttelijäntyön linja

Opintotukioikeus: KYLLÄ

Hakuaika: 1.7.2021-15.8.2021

Pääsykoe 23.8.2021

Yleistä

Helsingin Akatemia käynnistää syyskuussa 2021 näyttelijäntyön perusopintojen linjan, joka valmentaa teatterialalle ja / tai teatterialan opintoihin.

Lukuvuoden aikana opetettavat aineet ovat näyttelijäntyön ydintä. Lisäksi opiskellaan klovneriaa, puhetekniikkaa, kameratyöskentelyä, improvisaatiota ja teatteritekniikkaa, sekä teatterin yleisopintoja, tuottamistyötä ja ohjaamista. Lukuvuoden aikana toteutetaan useita erilaisille kohdeyleisöille tarkoitettuja pienproduktioita, ns. "demoja" sekä ainakin yksi kokoillan näytelmä. Tavoitteena on yhdeksän kuukauden mittaisella koulutuksella luoda opiskelijalle valmiudet työskennellä itseohjautuvana näyttelijänä erilaisissa teatteriprojekteissa ja taiteelliseen työryhmän jäsenenä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Pääsyvaatimukset

- Hakija on täyttänyt ennen opintojen alkamista 16 vuotta

- Hakija on suorittanut oppivelvollisuutensa. 

- Hakija on kykyjensä ja vuorovaikutuksellisten ominaisuuksiensa perusteella kykenevä sitoutumaan teatteriopintoihin.

Näyttelijäntyön peruslinjalle otetaan 10-20 oppilasta. Peruslinjan jälkeen on mahdollista jatkaa näyttelijäntyön jatkolinjalle.

Opiskelu tapahtuu neljässä moduulissa. Niihin pääset tutustumaan alta. Opiskelu on päätoimista. Lähiopetusta kertyy noin 25 oppitunnin verran viikossa. Aikataulut vaihtelevat jonkin verran johtuen produktioiden ja esitysten aikataulutuksista. Yhteensä opintopisteitä on jaossa lukuvuoden ajalta 50.