Näyttelijäntyön perusopintojen moduulit

MODUULI 1

Teatterityön ja näyttelijäntyön perusteet (syys-lokakuu)

 1. Yleinen teatteritieto ja teatterihistoria
 2. Teatterin erilaiset tyylilajit (käytännön kurssi)
 3. Dramaturgia
 4. Improvisaation ja ryhmätyön perusteet

Ensimmäisessä moduulissa perehdytään teatteriin taidelajina, näyttelijäntyön historiallisiin raameihin ja oman ilmaisun kehittämiseen, ryhmäytymiseen ja vuorovaikutustaitoihin. 

Sen lisäksi opiskelemme dramaturgiaa teatterin eri tyylilajeja. Ensimmäinen moduuli antaa kattavan kuvauksen teatterista tänään ja eilen, sekä kehittää valmiuksia toisen moduulin näyttelijäntyön tekniikoiden opiskelemiseen.


MODUULI 2

Näyttelijäntyö ja itseilmaisu (marras-joulukuu)

 1. Näyttelijätyön tekniikat
 2. Roolianalyysi
 3. Teatteri ja liike
 4. Teatteri ja musiikki

Toisen moduulin Näyttelijäntyö ja itseilmaisuteema johdattaa opiskelijan oman ilmaisunsa ytimeen. Näyttelijäntyön perusteet edeltävät kameranäyttelemisen ja roolityöskentelyn syventäviä kursseja. 

Syyslukukauden demo järjestetään jakson päätteeksi 16.12.2021 kello 18. MODUULI 3

Produktion valmistaminen (tammi-maaliskuu)

 1. Roolityön eri mahdollisuudet
 2. Produktiokokonaisuuden ohjaaminen
 3. Ohjaajan ja tuottajan työt
 4. Esityskauden kaari

Kolmannessa moduulissa keskitytään produktion valmistamiseen. Produktioksi valitaan sellainen teos tai sellaisia teoksia, jotka parhaiten tukevat oppilaiden näyttelijäidentiteetin kasvua ja niiden kynnyskohtia. Produktion koko kaari ja siihen osallistuvien vastuuasemat ja tehtävät valaistaan prosessin kestäessä.

Produktion ohjaa ammattiohjaaja ja se esitetään esityskaudella huhti-toukokuussa 2021 Teatteri Sturella. MODUULI 4

Teatraalisen työn ulottuvuudet (maalis-toukokuu)

 1. Kameranäytteleminen
 2. Show-reelin tekeminen
 3. Näyttelijän verkostot
 4. Pääsykokeet ja koe-esiintymiset

Viimeinen moduuli johdattaa näyttelijän nykypäivän näyttelijäntyön keskiöön, käsiksi näyttelijäntyön moninaisiin verkostoihin ja tarvittaviin näyttelijän digitaitoihin. Kurssilla kuvataan lyhytelokuva ja materiaalia näyttelijän omaa showreelia varten.

Lisäksi vieraillaan eri casting-yhtiöissä tutustumassa toimintatapoihin ja luodaan kokeellinen pääsykoetilanne, johon valmistaudutaan pääsykoesimulaatiossa.