Tavoitteet moduuli 4

Opiskelija on saanut haltuunsa äänenkäytön ja puheen perustekniset valmiudet ja saanut alulle oman oppimisprosessinsa. Hänellä on käsitys äänellisen ilmaisun perusteista, omasta persoonallisesta äänestään ja puhetavoistaan, hengityksen ja vapaan äänellisen ilmaisun perusteista ja äänenhuollosta. Hän ymmärtää ihmisäänen monia mahdollisuuksia. Opiskelija tuntee suomen kielen erityispiirteitä ja ääntämystä. Näin hän on harjaantunut omien ajatustensa äänelliseen ja puheelliseen ilmaisemiseen.

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa näyttelijäidentiteettiään ja itseään näyttelijäryhmän jäsenenä. Hän ymmärtää teatterin tekemisen kollektiivisia ehtoja ja ryhmätyöluonnetta. Hän on kehittynyt kommunikoinnissa ja teatterityön sanallistamisessa ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Hän osaa työskennellä kirjallisen materiaalin pohjalta itsenäisesti ja yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, ja kantaa vastuuta esityksen eri osa-alueista vuorovaikutuksessa taiteellisen toiminnan tukipalveluiden kanssa. Hänellä on välineitä oman oppimisensa ja esiintymisensä esteiden tunnistamiseen ja purkamiseen.


Laajuus: 10 opintopistettä

Produktion valmistaminen 10 op tammi-maaliskuu

  1. Roolityön eri mahdollisuudet 2,5 op
  2. Produktiokokonaisuuden ohjaaminen 2,5 op
  3. Ohjaajan ja tuottajan työkuva 2,5 op
  4. Esityskauden kaari 2,5 op