Tavoitteet moduuli 3

LAAJUUS: 10 op

Teatraalisen työn ulottuvuudet 10 op maaliskuu-toukokuu

  1. Kameranäytteleminen 3 op
  2. Show-reelin tekeminen 1 op
  3. Näyttelijän verkostot 2 op
  4. Pääsykokeet ja koe-esiintymiset 4 op

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ilmaisuskaalan yhteneväisyydet ja erot kameratyöskentelyn ja lavatyöskentelyn välillä ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteessa. Hän ymmärtää ohjaajan ja näyttelijän välistä yhteistyötä kameratyössä. Kurssi keskittyy kameratyöskentelyyn. Opetus koostuu ryhmä- ja pienryhmätyöskentelystä, kohtausten harjoittelusta ja kuvaamisesta sekä tuotetun materiaalin analysoinnista

Oppilas työstää itselleen show-reelin kuvatusta materiaalista ja aikaisemmasta, olemassaolevasta materiaalista. Lisäksi oppilas työstää eri casting-yhtiöille haluamansa videomateriaalin ja hakemukset.