Tavoitteet moduuli 2

Opiskelija saa alulle psykofyysisen prosessin, jossa hän löytää keinoja käynnistää mielikuvitustaan ja tunteitaan, tunnistaa sisäisiä ja ulkoisia impulssejaan ja olla kontaktissa toisiin. Opiskelija osaa sijoittaa näitä näyttelijäntaiteen peruselementtejä teatterilliseen kontekstiin, kohtaukseen. Hän on perehtynyt toiminnan ja harjoittelun kautta kohtauksen rakenteisiin, tilanteisiin, käänteiden näyttelemiseen, tahdon suuntaamisen ja kontaktiin.

Tavoitteet

Opiskelija pääsee lähelle henkilökohtaisia kysymyksiään; miksi haluan tehdä näyttelijäntyötä, taikka teatteria taidemuotona ja perehtyy luottamuksellisessa ympäristössä teatteritaiteen perusteisiin. Opiskelija kykenee lähestymään ensimmäisenä ydinteemoja; kuten läsnäolo, kontakti, vuorovaikutus, fyysinen ilmaisu, äänenkäyttö, teksti ja improvisaatio, joita teemoja syvennämme produktioharjoittelun kautta toisena lukuvuotena. Opiskelija kykenee liittämään itsensä teemojen tutkiskeluun taiteellisena työkaluna. Opiskelija osaa yhdistää jo opittua uusiin psykofyysisiin lähtökohtiin ja erilaisiin teatterillisiin traditioihin. Hän on oppinut hahmottamaan näyttelemisensä suhdetta johonkin keholliseen näyttelijäntekniikkaan.