Juridiset koulutukset

Perheoikeuden perusteet

Jokaisen perheellisen -miksi ei perheettömänkin - kannattaa perehtyä perheoikeuden perusteisiin.

Jokamiehen asiakirjakurssi

Tule laatimaan jokaiselle olennaiset asiakirjat kurssille, jossa niiden sisältö käydään yksityiskohtaisesti läpi.

- testamentti

- edunvalvontavaltuutus

- hoitotahto

- avioehto 

Rikosoikeus Suomessa