Helsingin akatemia

Helsingin Akatemia tarjoaa korkealaatuista koulutusta tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Akatemian kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia, joilla on rautaisen ammattitaidon lisäksi palo jakaa osaamistaan kouluttajina ja opettajina.

Akatemia tekee yhteistyötä tunnettujen toimijoiden kanssa ja haastaa hyväntekeväisyystyöhön yrityksiä ja yhteisöjä ja järjestää kursseja ja koulutusta eri tieteiden sekä taiteen alalta. Akatemia tekee yhteistyötä myös yritysten kanssa ja tarjoaa yrityksille taidekoulutusta, vuorovaikutuskoulutusta ja kursseja, jotka koostuvat esimerkiksi juridisista tietokokonaisuuksista, sekä työelämän tarpeisiin liittyvistä elementeistä.