LUOVAN ILMAISUN AKATEMIA

Vakuuttava ja  vaikuttava esiintyminen

Koulutuksessa pureudutaan vakuuttavan esiintymisen eri osa-alueisiin, kuten kehomme luontaiseen ilmaisuun ja sen vaikuttavuuteen sekä äänenkäytön merkitsevyyteen ja taitoon käyttää ääntä vuorovaikutuksessa sekä esiintymistilanteissa. Koulutuksessa käytetään matalan kynnyksen käytännön harjoitteita, joilla pyritään lisäämään osallistujien esiintymistaitoja- ja varmuutta.

Koulutus räätälöidään yrityksen toiveiden mukaisesti joko päivän- tai kahden mittaiseksi. Kouluttajat Elina Hjelt ja Mia Kavasto ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Koulutuksen voi tilata suoraan työpaikalle, tai koulutus voidaan järjestää akatemian taidetilassa Helsingin Puotilassa. Koulutukseen voi osallistua 10-30 henkilöä kerrallaan. Tarjouspyyntö osoitteeseen info@helsinginakatemia.fi!

Elina Hjelt on äänenkäytönkouluttaja, laulunopettaja ja laulaja. Hän on kouluttanut, opettanut ja ohjannut ihmisääniä vuodesta 2004. Hän on opiskellut ammattilaulajaksi (Kymen konservatorio 2004), pop & jazz - laulunopettajaksi (Metropolia AMK 2009) sekä kansainvälisen ja arvostetun äänenkäytönopettajan koulutuksen (Authorized Complete Vocal Technique Teacher) Complete Vocal Institutesta Kööpenhamista, Tanskasta 2012.

Hjelt on opettanut laulua, yrittäjyyttä ja artistiutta Pop & Jazz Konservatoriossa, Helsingissä sekä kouluttaa ympäri suomen laulajia ja puhujia All About Voice Oy yrityksensä kanssa. "Äänenkäytön koulutus tulee olla selkeää, tehokasta ja saman tien ymmärrettävää. Jokaiselle koulutuksessa käyneelle tulee jäädä selkeät välineet oman äänensä kehittämiseen.

" Koulutuksessa käymme läpi mm. miten saada oma ääni selkeämmäksi ja uskottavammaksi. Miten ääni kestää paremmin käyttöä ja miten sitä voi voimistaa terveellä tavalla. Miten palautua äänen liiallisesta rasituksesta sekä mikä avuksi ääniongelmissa.

Halu auttaa ihmisiä kumpuaa syvältä sisältäni. Ja koska ihmisääni on yksi mielenkiintoisimmista asioista: fyysinen ja psyykkinen kokonaisuus, on aivan äärettömän upeaa että voin yhdistää näitä kahta asiaa työssäni."


Elina Hjelt


Mia Kavasto on teatteri-ilmaisun ohjaaja, oikeustieteen maisteri, draamapedagogi ja Helsingin teatterikoulun rehtori ja ammatillinen opettaja. 

Kavastolla on pitkä kokemus edustamisesta oikeudenkäynneissä, opettamisesta ja luennoimisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Kavasto on pidetty draama- ja vuorovaikutuskouluttaja ja opettanut oikeustiedettä niin yliopisto, kuin ammattikoulu- ja korkeakoulutasolla ja Suomen asianajajaliitossa.

"Olen kokenut asianajaja ja tapaan oikeussaleissa hyvin erilaisia tapoja tuoda itseänsä ilmi. Koen, että vakuuttavuutta voidaan kehittää rakenteellisesti tutkimalla vuorovaikutusmalleja ja omaa tapaamme tuoda itseämme vuorovaikutuksessa esille. Tämä tutkimus on yksi intohimojeni kohde ja siksi nautin suunnattomasti esimerkiksi improvisaation ohjaamisesta."


Mia Kavasto